FÖRENINGSSTYRELSEN

One Gaming Group är en medlemsstyrd organisation som leds av föreningsstyrelsen. Styrelseledamöterna väljs av medlemmarna på årsmötet.

Styrelsen ska prioritera och säkerställa vad som ska göras utifrån stadgarna och årsmötets beslut samt arbeta framåtblickande med föreningens utveckling.
Det innebär bland annat att:

  • Verka för e-sportens utveckling och breddning
  • Följa och stödja verksamheten bland medlemmarna
  • Fastställa verksamhetsplan, budget och riktlinjer för placering av föreningens tillgångar
  • Avge verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
PRESIDIUM

Ordförande

Alistair Rosén

STYRELSEN

Kassör

Tim Christensen

Sekreterare

Linus Gjersvold