One Gaming

Digitalt årsmöte 2023

One Gaming Group bjuder in alla föreningsmedlemmar till årets möte.     Tid: 30 mars kl. 19.00 Plats: Discord (kanalen Årsmöte 2023) Föranmälan krävs! Ska vara styrelsen tillhanda senast den […]