One Gaming

Latest Past Evenemang

Digitalt årsmöte 2023

One Gaming Group bjuder in alla föreningsmedlemmar till årets möte.     Tid: 30 mars kl. 19.00 Plats: Discord (kanalen Årsmöte 2023) Föranmälan krävs! Ska vara styrelsen tillhanda senast den 23 mars via contact@onegaming.se Anmälan ska innehålla förnamn, efternamn, personnummer, adress och Discord ID (t.ex Namn#1234). Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23 mars via […]